facebook pixel img

INFORMACE PRO RODIČE

slide image

UČÍME ZÁBAVNOU A HRAVOU FORMOU

slide image

ZVYŠUJEME BEZPEČNOST DĚTÍ NA KOLE

slide image

KURZY PRO DĚTI JIŽ OD 3 LET

slide image

ZKUŠENÍ SPORTOVNÍ INSTRUKTOŘI

slide image

VŠESTRANNÝ SPORTOVNÍ ROZVOJ

slide image

PŘÍMĚSTSKÉ CYKLO/SPORTOVNÍ TÁBORY

slide image
slide image

VŠESTRANNÝ SPORTOVNÍ KROUŽEK

 

INFORMACE PRO RODIČE:

DatumMísto konánínáplň kurzu
po 4. 05Císařský ostrovKolo projížďka, smyky + funbike dráha
út 5. 05Císařský ostrovKolo projížďka, smyky + funbike dráha
st 6. 05Císařský ostrovKolo projížďka, smyky + funbike dráha
čt 7. 05Císařský ostrovKolo projížďka, smyky + funbike dráha
po 11. 05Císařský ostrovKolo Kopečky + brusle + skaty
út 12. 05Císařský ostrovKolo Kopečky + brusle + skaty
st 13. 05Císařský ostrovKolo Kopečky + brusle + skaty
čt 14. 05Císařský ostrovKolo Kopečky + brusle + skaty
po 18. 05Císařský ostrovskateboarding nebo koloběžka/kolo
út 19. 05Císařský ostrovskateboarding nebo koloběžka/kolo
st 20. 05Císařský ostrovskateboarding nebo koloběžka/kolo
čt 21. 05Císařský ostrovskateboarding nebo koloběžka/kolo
po 25. 05Císařský ostrovKolo stromovka + baseball
út 26. 05Císařský ostrovKolo stromovka + baseball
st 27. 05Císařský ostrovKolo stromovka + baseball
čt 28. 05Císařský ostrovKolo stromovka + baseball
po 1. 06Císařský ostrovKolo překonávání překážek + brusle + skaty
út 2. 06Císařský ostrovKolo překonávání překážek + brusle + skaty
st 3. 06Císařský ostrovKolo překonávání překážek + brusle + skaty
čt 4. 06Císařský ostrovKolo překonávání překážek + brusle + skaty
po 8. 06Císařský ostrovKolo + slackline + koloběžky + opičí dráha
út 9. 06Císařský ostrovKolo + slackline + koloběžky + opičí dráha
st 10. 06Císařský ostrovKolo + slackline + koloběžky + opičí dráha
čt 11. 06Císařský ostrovKolo + slackline + koloběžky + opičí dráha
po 15. 06Císařský ostrovKolo stromovka + baseball
út 16. 06Císařský ostrovKolo stromovka + baseball
st 17. 06Císařský ostrovKolo stromovka + baseball
čt 18. 06Císařský ostrovKolo stromovka + baseball
po 22. 06Císařský ostrovVýlet Klecany nebo projíždka kolem řeky
út 23. 06Císařský ostrovVýlet Klecany nebo projíždka kolem řeky
st 24. 06Císařský ostrovVýlet Klecany nebo projíždka kolem řeky
čt 25. 06Císařský ostrovVýlet Klecany nebo projíždka kolem řeky

v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení

Filip Zeman-Sportkids

IČO: 87757711

se sídlem U Studánky 1/276, Praha 7, 17000

www.sport-kids.cz

kontaktní osoba pro otázky zpracování osobních údajů: Mgr. Gabriela Faltinová

 emailová adresa: gabrielafaltinova@sport-kids.cz, telefonický kontakt: +420 605 468 356

(Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován)

(dále jen „Organizátor“)

 

Organizátor jako správce zpracovává Vaše osobní údaje a údaje Vašich dětí, nutné pro řádný výkon své činnosti v oblasti vzdělávání, výchovy a sportu (dále také jako „Osobní údaje“ nebo „Vaše Osobní údaje“) v souvislosti s pořádáním akcí, zájezdů a kurzů pro děti a rodiny (dále jen „Akce“).

Vaše Osobní údaje Organizátor zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

plnění smlouvy (dle námi uzavřené smlouvy – přihlášky na Akci) a související zákonné povinnosti;

oprávněný zájem a ochrana práv;

Váš souhlas; 

Osobní údaje zpřístupňujeme a předáváme v souvislosti s naší činností těmto třetím osobám (jako zpracovatelům či příjemcům) a jen v nutném rozsahu:

spolupracujícím osobám Organizátora (zejména instruktorům);

sportovním svazům;

provozovatelům v rámci Akce;

dopravcům v rámci Akce;

pojišťovně v rámci Akce;

pořizovatelům audiovizuálních záznamů v rámci Akce;

externí advokátní kanceláři;

externí účetní společnosti;

        osobám poskytujícím Organizátorovi serverové, webové, cloudové nebo IT služby, 

        správním orgánům, orgánům veřejné moci 

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Osobní údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Organizátora či k ochraně jeho oprávněných zájmů a práv, podle platných právních předpisů, nejdéle však 5 let od ukončení smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. V případě souhlasu do jeho odvolání.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů (Nařízením) máte tato práva, která tímto berete na vědomí:

Právo na přístup k Osobním údajům u Organizátora, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Organizátora, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Organizátor požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Organizátora o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Organizátor musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas (byly-li údaje poskytnuty na jeho základě) a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Organizátor  již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování Organizátor může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, 

Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Organizátorovi se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Organizátor tyto údaje předal jinému správci. 

Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Organizátora podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Organizátor Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. 

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Organizátora, buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese gabrielafaltinova@sport-kids.cz 

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžadují pro naplnění účelu smlouvy právní předpisy. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy – neumožnění Vašemu dítěti účastnit se Akce.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

V případě, že bude Organizátor užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Tento dokument nabývá účinnosti ode dne 25.5.2018.

 • Vyberte si kolo na oficiálních stránkách. https://www.amulet.cz/ Speciální výhodná nabídka pro děti a rodiče z kurzů Sportkids 500-2000Kč SLEVA na dětská a dospělá kola Amulet (dle ceny kola). Vyberte si jednoduše na www.amulet.cz. Poraďte se s instruktory nebo zašlete email na filipzeman@sport-kids.cz. Rádi Vám poradíme jaké kolo je pro Vás a Vaše děti to nejlepší. Vybrané kolo Vám přivezeme sestavené, připravené k jízdě a to až k Vám domu /platí pro Liberec/.

 • V Praze se kola vyzvedávají po domluvě. Ušetříte čas i peníze.

 • Vyberte kolo, které je lehké a dětem se vyzuálně líbí. U 20 /5-9let/ doporučujeme odpruženou přední vidlici, jsou sice dražší a trochu těžší, ale vidlice tlumí nárazy a šetří dětem sílu a snadněji udrží při nerovnostech řídítka. Je to bezpečnostní prvek. Doporučujeme hliníkové rámy nebo u starších dětí carbon. Nízký rám, pomůže dětem při nastupování a vystupování z kola. Kontaktujte naše trenéry, rádi Vám poradíme a vyzkoušíme jaké kolo je pro Váše děti nebo i pro Vás to nejvhodnější. Kolo Vám předáme smontované a připravené na sezónu za dotovanou cenu od našich partnerů.

Jak a kolik zaplatit?

Jak a kolik zaplatit?

Cena za 5-ti denní příměstský tábor naleznete po rozkliknutí ikonky ceník vedle názvu kurzu v záložce kurzy a tábory v horní liště, v ceně je zahrnuto celodenní program od 7:30-16:30 oběd, pitný režim, pojištění, originální a funkční dárek Sportkids v hodnotě 200kč.

Nemáte kolo? Nevadí, máme několik kol k zapůjčení. Helmy, rukavice na ruce, chrániče na lokty a kolena jsou povinná. Nemáte? Nevadí, také máme k zapůjčení.

V případě, že Vašemu dítěti bude vlastní kolo příliš velké/malé nebo nebude v odpovídajícím technickém stavu nebo rozbité, tak se mu budeme snažit zapůjčit kolo naše za poplatek, o tomto případném kroku bychom Vás včas informovali.

Po vyplnění přihlášky Vám na zadaný e-mail přijde předběžné potvrzení o přihlášení dítěte. Dítě je na příměstskou školku závazně přihlášeno až po připsání částky na účet. Informace o platbě jsou uvedeny v přihlášce.

Storno podmínky viz cyklo tabor

V případě nemoci se dají chybějící dny po dohodě nahradit v dalších týdnech cyklo programů ve Vesci  za administrativní poplatek 100Kč/den. Pokud dítě onemocní a nelze vybrat chybějící dny náhradním termínem, dostanou rodiče zpět 300,-Kč/za každý zmeškaný den ve formě slevy na všechny sportovní aktivity sportkids nebo 250,-Kč/za každý zmeškaný den zpět na Váš účet.

Odhlášení dítěte bez udání důvodu (bez lékařského potvrzení):
30 dní před konáním tábora/kurzu – 20% z celkové částky
29 – 7 dní před konáním tábora/kurzu – 40% z celkové částky
6 – méně dní před konáním tábora/kurzu – 70% z celkové částky

Děkujeme za pochopení

Jak a kolik zaplatit?

Cena za 5-ti denní příměstský tábor naleznete po rozkliknutí ikonky ceník vedle názvu kurzu v záložce kurzy a tábory v horní liště, v ceně je zahrnuto celodenní program od 7:30-16:30 oběd, pitný režim, pojištění, originální a funkční dárek Sportkids v hodnotě 200kč.

Nemáte kolo? Nevadí, máme několik kol k zapůjčení. Helmy, rukavice na ruce, chrániče na lokty a kolena jsou povinná. Nemáte? Nevadí, také máme k zapůjčení.

V případě, že Vašemu dítěti bude vlastní kolo příliš velké/malé nebo nebude v odpovídajícím technickém stavu nebo rozbité, tak se mu budeme snažit zapůjčit kolo naše za poplatek, o tomto případném kroku bychom Vás včas informovali.

Po vyplnění přihlášky Vám na zadaný e-mail přijde předběžné potvrzení o přihlášení dítěte. Dítě je na příměstský tábor závazně přihlášeno až po připsání částky na účet.  Informace o platbě jsou uvedeny v přihlášce. Každý týden má limitovaný počet dětí.

Storno podmínky

V případě nemoci se dají chybějící dny po dohodě nahradit v dalších týdnech cyklo programů ve Vesci za administrativní poplatek 100Kč/den. Pokud dítě onemocní a nelze vybrat chybějící dny náhradním termínem, dostanou rodiče zpět 300,-Kč/za každý zmeškaný den ve formě slevy na všechny sportovní aktivity sportkids nebo 200,-Kč/za každý zmeškaný den zpět na Váš účet.

Odhlášení dítěte bez udání důvodu (bez lékařského potvrzení):
30 dní před konáním tábora/kurzu – 20% z celkové částky
29 – 7 dní před konáním tábora/kurzu – 40% z celkové částky
6 – méně dní před konáním tábora/kurzu – 70% z celkové částky

Jak a kolik zaplatit?

Cena za 5-ti denní příměstský tábor naleznete po rozkliknutí ikonky ceník vedle názvu kurzu v záložce kurzy a tábory v horní liště, v ceně je zahrnuto celodenní program od 7:30-16:30 oběd, pitný režim, pojištění, originální a funkční dárek Sportkids v hodnotě 200kč.

Nemáte kolo? Nevadí, máme několik kol k zapůjčení. Helmy, rukavice na ruce, chrániče na lokty a kolena jsou povinná. Nemáte? Nevadí, také máme k zapůjčení.

V případě, že Vašemu dítěti bude vlastní kolo příliš velké/malé nebo nebude v odpovídajícím technickém stavu nebo rozbité, tak se mu budeme snažit zapůjčit kolo naše za poplatek, o tomto případném kroku bychom Vás včas informovali.

Po vyplnění přihlášky Vám na zadaný e-mail přijde předběžné potvrzení o přihlášení dítěte. Dítě je na příměstskou školku závazně přihlášeno až po připsání částky na účet. Informace o platbě jsou uvedeny v přihlášce.

Storno podmínky viz cyklo tabor

V případě nemoci se dají chybějící dny po dohodě nahradit v dalších týdnech cyklo programů v letenských sadech za administrativní poplatek 100Kč/den. Pokud dítě onemocní a nelze vybrat chybějící dny náhradním termínem, dostanou rodiče zpět 300,-Kč/za každý zmeškaný den ve formě slevy na všechny sportovní aktivity sportkids nebo 250,-Kč/za každý zmeškaný den zpět na Váš účet.

Odhlášení dítěte bez udání důvodu (bez lékařského potvrzení):
30 dní před konáním tábora/kurzu – 20% z celkové částky
29 – 7 dní před konáním tábora/kurzu – 40% z celkové částky
6 – méně dní před konáním tábora/kurzu – 70% z celkové částky

Děkujeme za pochopení

Jak a kolik zaplatit?

Cena 600,-Kč/1 den s obědem 700,-Kč. Výhodný balíček 5 dní bez oběda 2 700,-Kč s obědem 3 000v této částce je zahrnut výukový program od 8:30-11:30 dopolední svačina, pitný režim, pojištění (pouze pokud je dítě přihlášeno min. týden před kurzem).

Nemáte kolo? Nevadí, máme několik kol k zapůjčení. Helmy, rukavice na ruce, chrániče na lokty a kolena jsou povinná. Nemáte? Nevadí, také máme k zapůjčení.

V případě, že Vašemu dítěti bude vlastní kolo příliš velké/malé nebo nebude v odpovídajícím technickém stavu nebo rozbité, tak se mu budeme snažit zapůjčit kolo naše za poplatek, o tomto případném kroku bychom Vás včas informovali.

Po vyplnění přihlášky Vám na zadaný e-mail přijde předběžné potvrzení o přihlášení dítěte. Dítě je na příměstský tábor závazně přihlášeno až po připsání částky na účet. Informace o platbě jsou uvedeny v přihlášce.

Storno podmínky

V případě nemoci se dají chybějící dny po dohodě nahradit v dalších týdnech cyklo programů ve Vesci nebo letenské sady za administrativní poplatek 100Kč/den. Pokud dítě onemocní a nelze vybrat chybějící dny náhradním termínem, dostanou rodiče zpět 300,-Kč/za každý zmeškaný den ve formě slevy na všechny sportovní aktivity sportkids nebo 250,-Kč/za každý zmeškaný den zpět na Váš účet.

Odhlášení dítěte bez udání důvodu (bez lékařského potvrzení):
30 dní před konáním tábora/kurzu – 20% z celkové částky
29 – 7 dní před konáním tábora/kurzu – 40% z celkové částky
6 – méně dní před konáním tábora/kurzu – 70% z celkové částky
Děkujeme za pochopení

Osobně dovedete dítě na Vámi vybrané místo viz. níže, kde ho včas předáte instruktorům. Při vyzvednutí dítěte musíte být taktéž včas na Vámi vybraném místě.
V případě, že chcete, aby bylo dítě vyzvednuto jinou osobou, musíte nám to sdělit včas nebo musí mít dotyčná osoba od Vás písemné potvrzení.
a) LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR/KURZ – SPORTOVNÍ AREÁL VESEC v Liberci – CENTRÁLNÍ BUDOVA nebo VRATISLAVICE NAD NISOU - HŘIŠTĚ NA ROZCESTÍ
b) PRAHA, CÍSAŘSKÝ OSTROV

Administrativa první příchozí den:

U instruktora nahlásíte jméno dítěte, vyčkáte zapsání docházky, odevzdáte potvrzení o bezinfekčnosti a předáte kopii kartičky pojištěnce
Nezapomeňte, také na pravidelné léky pro dítě.

Platby:

Platbu je nutné provést před nástupem dítěte na příměstský tábor/letní cyklo školku či kurz. Optimálně v termínu uvedeném na přihlášce. Pokud jste platbu provedli pozdě, pro kontrolu přineste prosím potvrzení o provedené platbě.

Co si vzít s sebou ?

Do batůžku si zabalte: (vše pro jistotu označte jménem dítěte, abychom předešli případné záměně)
– láhev na pití
-nepromokavou bundu
– boty a oblečení na cyklistiku (dle počasí)/boty a oblečení do tělocvičny v případě náhradního programu
– doporučujeme šátek,cyklo rukavice (vše podepsané)
– svačinu (v případě, že nemáte zajištěnou od nás)
– cyklo vybavení (helma, chrániče) a kolo/ odrážedlo (v případě že nemáte zajištěno od nás)
– léky na alergii

Co dělat v případě, že dítě přijde domů a něco Vám bude chybět?

 • nahlašte nám tuto informaci nejpozději ještě ten daný na e-mail: Liberec: iveta@sport-kids.cz
 • Praha: petraflekova@sport-kids.cz
 • nejpozději na konci týdne bude věc k vyzvednutí v centrální budově SPORTOVNÍHO AREÁLU VESEC v krabici, „ZTRÁTY A NÁLEZY“. Praha CÍSAŘSKÝ OSTROV v krabici, „ZTRÁTY A NÁLEZY“.

Platební podmínky

ČÁSTKU 2.500, - /2700, - ZAŠLETE NA ÚČET SPORTKIDS V ŘÁDNÉM TERMÍNU, KTERÝ JE UVEDEN NA ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE

Storno podmínky

Po doložení lékařského potvrzení v případě nemoci,se dají chybějící dny po dohodě nahradit v dalších týdnech výukových kurzů pro ZŠ. Pokud dítě onemocní a nelze vybrat chybějící dny náhradním termínem, dostanou rodiče zpět 300, - Kč/za každý zmeškaný den ve formě slevy na všechny sportovní aktivity Sportkids nebo 250,-Kč/za každý zmeškaný den zpět na Váš účet. Případné vrácení peněz bude probíhat v IV. kalendářním měsíci.

Odhlášení dítěte bez udání důvodu (bez lékařského potvrzení):

30 dní před konáním kurzu – si účtujeme 20% z celkové částky
29 – 7 dní před konáním kurzu – si účtujeme 40% z celkové částky
6 – méně dní před konáním kurzu – si účtujeme 70% z celkové částky

*administrativní poplatky -z důvodu velké obsazenosti kurzů a s tím spojené složitější administrativy,
administrativní poplatek ve výši 100,-, který Vám bude účtován za každou administrativní
změnu: pozdní přihlášení, přesuny termínů, storno kurzu (bez lékařského potvrzení) a další administrativní
změny v přihlášce.

Děkujeme za pochopení

TÝM SPORTKIDS

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vážení účastníci, seznamte se, prosím, důkladně s popisem kurzu (dále jen akce) a Všeobecnými podmínkami účasti na akci.

 

 Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s uvedením osobních údajů účastníka pro potřeby Organizátora ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu Organizátora a budou využity jen po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, kteří se přímo podílejí na organizaci a zajištění akce (provozovatelé, dopravci, pojišťovny apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

 

Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akcích. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce drobné úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce. V případě nepříznivého počasí je připravena náhradní varianta programu nebo je akce přesunuta do náhradního termínu.

 

Storno podmínky a vrácení platby 

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a dítě z pořádaného kurzu odhlásit. V případě zrušení účasti si pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatky:

20% z ceny  v případě, že dojde ke zrušení v době více než 30 dní před zahájením kurzu

40% z ceny v případě, že dojde ke zrušení mezi 29. a 7. dnem 

70% z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 6. a 1. dnem zahájení kurzu

100% po zahájení kurzu, vyjma případu, že dítě onemocní a bude doloženo potrvrzení od lékaře viz. Odstoupení ze strany zákazníka pro nemoc dítěte a Náhrada za dny nemoci

 

Odstoupení ze strany zákazníka pro nemoc dítěte 

V případě že dítě, které je již přihlášené a kurz má zaplacený, onemocní a toto onemocnění bude podložené lékařským potvrzením, které zákazník doloží nejdéle poslední den kurzu, má zákazník nárok na náhradu. Bez potvrzení od lékaře nemá pořadatel povinnost zajistit náhradu. 

Popřípadě za nemocné dítě lze nalézt náhradu a za administrativní poplatek 200,- změníme jméno na přihlášce.

 

 

Náhrada za dny nemoci

Zákazník má možnost si ztracené dny, po vzájemné dohodě nahradit, za poplatek 100,-/ den. 

Dlouhodobé nemoci řešíme po vzájemné dohodě individuálně.

Nebo využít vrácení peněz na Váš účet ponížený o storno poplatek ve výši 900Kč. Nutné je doložit v obou případech potvrzení od lékaře nejpozději poslední den kurzu. Bez potvrzení od lékaře nemá pořadatel povinnost zajistit náhradu. 

 

Odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele 

Pořadatel má právo od smlouvy odstoupit zejména v důsledku tzv. "vyšší moci", tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě obdrží zákazník uhrazenou částku v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady 

V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele se storno poplatky nehradí. 

Pořadatel má dále právo od smlouvy odstoupit při nedodržení platebních podmínek ze strany zákazníka.

 

V souladu se zák. č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je poskytovatel jako zpracovatel oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů získaných od zákazníků, za účelem řádného zajištění pořádaného kurzu k čemuž mu zákazník uděluje souhlas. 

Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s pořízením fotografií a videozáznamů účastníka akce. Tyto záznamy  mohou být publikovány na stránkách Organizátora  a mohou být použity pro propagaci akce pořádané společností organizátora. Organizátor akce se zavazuje, že pořízené záznamy nebudou v rozporu s dobrými mravy. 

Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s přijímáním obchodních a technických sdělení podle § 7 zákona č.480/2004 Sb., “O některých službách informační společnosti”, který upravuje pravidla elektronické komunikace a poskytování marketingových informací. Svůj souhlas poskytuje na dobu neurčitou až do jejího odvolání. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce přijímá, že při každém obchodním sdělení mu bude poskytnuta možnost svůj souhlas odvolat.  Jejich předmětem budou sdělení k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image společnosti organizátora.

Děkujeme za pochopení

VÁŠ SPORTKIDS

 

KONTAKTY

FILIP ZEMAN

 • pozice: Zakladatel a ředitel
 • @: filipzeman@sport-kids.cz
 • tel: +420 774 345 479

JIŘÍ ZEMAN

 • pozice: Technický ředitel
 • @: jirizeman@sport-kids.cz
 • tel: +420 728 671 632

LEOŠ + IVETA 9:00-17:00

 • pozice: Liberec- instruktor
 • @: iveta@sport-kids.cz
 • tel: +420 773 586 880

DANA ČERMÁKOVÁ /SCHRÖDEROVÁ/

 • pozice: Manažer rodinných dovolených
 • @: danaschroderova@sport-kids.cz
 • tel: +420 725 366 540

IVETA HERGESELL

 • pozice: Manažer - pobočka Liberec - přihlášky/platby/administrativa
 • @: iveta@sport-kids.cz
 • tel: +420 777 001 044

PETRA FLEKOVÁ

 • pozice: Manažer - pobočka Praha
 • @: petraflekova@sport-kids.cz
 • tel: +420 736 233 018

ZDENČA

 • pozice: Přihlášky, platby Liberec
 • @: zdenca@sport-kids.cz
 • tel: +420 774 866 222

PETRA PIVCOVÁ

 • pozice: Hlavní trenérka tenisové akademie
 • @: petrapivcova@sport-kids.cz
 • tel: +420 606 757 199

ZUZANA SOCHROVÁ

 • pozice: Rodinné dovolené ČR a Pinzolo
 • @: zuzanasochrova@sport-kids.cz
 • tel: +420 725 363 886

MICHAELA FOLKMANOVÁ

 • pozice: Grafik a správce sociálních sítí
 • @: michaelafolkmanova@sport-kids.cz

PARTNEŘI

SPOLUPRACUJEME

www.stroyfolio.com www.stroyfolio.com